Fysio van Schaik heeft in 2023 contracten afgesloten met een groot aantal zorgverzekeraars, waaronder DSW, CZ, VGZ, Unive, UMC, Menzis en Zilveren Kruis.
Kijk voor vragen over aangesloten praktijken op de site van de zorgverzekeraar.


Voor behandelingen die niet binnen de vergoeding vallen hanteren we de volgende tarieven:


Behandeling fysiotherapie (25 min)
€ 37,50

Screening:
€ 10,00

Intake en onderzoek met screening (20 min)
€ 49,00

Intake en onderzoek na verwijzing:
€ 44,00

Toeslag voor aan-huisbehandeling:
€ 12,50

Schrijven van eenvoudige rapportage:
€ 1,00 per minuut

Schrijven van complexe rapportage:
€ 1,00 per minuut

Extra lange behandeling (45 min):
€ 51,75

Kosten bij niet (op tijd) afmelden*:
€ 29,00

* Bij verhindering graag 24 uur van tevoren bericht


Bankrekening:  NL08TRIO 0379 2130 52 tnv Fysio van Schaik